Description

https://www.youtube.com/@abedjluniverse/videos

Byenvini nan Inivè mwen!

Mwen rele ABED JL, mwen se yon kreyatè odyovizyèl. Chèn saw baw posibilite pou w gade travay pèsonèl mwen. Anpil nan travay mwen fèt nan lide pou mete limyè sou sa ki dwe fèt pou favorize devlopman ekonomik, sosyal ak politik Ayiti. Mwen kwè Ayiti ap vin bon e se pou sa mwen tounnen viv ladan depi 3 zan. Nou kapab fè Ayiti bon. 

Reviews(0)


Add a Review


Advertisement